Funkcja MSSQL IIF. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server IIF. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server IIF to funkcja warunkowa, która pozwala na wykonanie określonej akcji w zależności od wyniku wyrażenia logicznego. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na szybkie i łatwe wykonywanie operacji warunkowych w języku SQL.

Do czego służy funkcja SQL Server IIF?

Funkcja SQL Server IIF służy do wykonywania określonych akcji w zależności od wyniku wyrażenia logicznego. Może być używana do wykonywania różnych operacji warunkowych, takich jak porównywanie wartości, wybieranie wartości zgodnie z określonymi kryteriami lub wykonywanie określonych działań w zależności od wyniku wyrażenia logicznego.

Jak używać funkcji SQL Server IIF?

Funkcja SQL Server IIF jest bardzo prosta w użyciu. Składa się z trzech argumentów: wyrażenia logicznego, wartości, która ma zostać zwrócona, jeśli wyrażenie jest prawdziwe, oraz wartości, która ma zostać zwrócona, jeśli wyrażenie jest fałszywe.

Składnia funkcji SQL Server IIF wygląda następująco:

IIF (wyrażenie_logiczne, wartość_prawdziwa, wartość_fałszywa)

Przykład:

Aby zobrazować, jak funkcja SQL Server IIF działa, przyjrzyjmy się następującemu przykładowemu zapytaniu:

SELECT IIF (cena > 100, 'Tak’, 'Nie’) AS czy_cena_jest_powyżej_100
FROM produkty

W tym przykładzie funkcja IIF sprawdza, czy cena produktu jest większa niż 100. Jeśli tak, zostanie zwrócona wartość „Tak”, a jeśli nie, zostanie zwrócona wartość „Nie”.

Podsumowując, funkcja SQL Server IIF to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na wykonywanie operacji warunkowych w języku SQL. Składa się z trzech argumentów: wyrażenia logicznego, wartości, która ma zostać zwrócona, jeśli wyrażenie jest prawdziwe, oraz wartości, która ma zostać zwrócona, jeśli wyrażenie jest fałszywe. Przykład użycia funkcji IIF można znaleźć powyżej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: