Funkcja SQL Server SYMKEYPROPERTY. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL SYMKEYPROPERTY. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server SYMKEYPROPERTY służy do pobierania informacji o kluczu symetrycznym. Jest to funkcja składni Transact-SQL, która zwraca informacje o kluczu symetrycznym, takie jak jego nazwa, typ, algorytm szyfrowania, rozmiar i inne. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy chcesz sprawdzić, czy klucz symetryczny istnieje, jaki jest jego typ lub jaki jest jego rozmiar.

Składnia funkcji SYMKEYPROPERTY jest następująca:

SYMKEYPROPERTY (klucz_symetryczny, właściwość)

Gdzie klucz_symetryczny jest nazwą klucza symetrycznego, a właściwość jest właściwością, którą chcesz pobrać.

Funkcja ta może zwrócić następujące właściwości:

• Algorytm szyfrowania – zwraca algorytm szyfrowania używany do szyfrowania klucza symetrycznego.

• Nazwa – zwraca nazwę klucza symetrycznego.

• Typ – zwraca typ klucza symetrycznego.

• Rozmiar – zwraca rozmiar klucza symetrycznego.

• Identyfikator – zwraca identyfikator klucza symetrycznego.

• Identyfikator konta – zwraca identyfikator konta, które utworzyło klucz symetryczny.

• Identyfikator konta właściciela – zwraca identyfikator konta, które jest właścicielem klucza symetrycznego.

Aby użyć funkcji SYMKEYPROPERTY, musisz najpierw utworzyć klucz symetryczny. Możesz to zrobić za pomocą polecenia CREATE SYMMETRIC KEY. Następnie możesz użyć funkcji SYMKEYPROPERTY, aby pobrać informacje o kluczu symetrycznym.

Na przykład, aby pobrać nazwę klucza symetrycznego o nazwie „MySymmetricKey”, możesz użyć następującego polecenia:

SELECT SYMKEYPROPERTY(’MySymmetricKey’, 'Name’)

Funkcja zwróci nazwę klucza symetrycznego.

Możesz również użyć funkcji SYMKEYPROPERTY, aby sprawdzić, czy klucz symetryczny o określonej nazwie istnieje. Aby to zrobić, możesz użyć następującego polecenia:

SELECT SYMKEYPROPERTY(’MySymmetricKey’, 'Name’)

Jeśli klucz symetryczny o nazwie „MySymmetricKey” istnieje, funkcja zwróci jego nazwę. Jeśli klucz symetryczny nie istnieje, funkcja zwróci wartość NULL.

Funkcja SYMKEYPROPERTY jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcesz sprawdzić, czy klucz symetryczny istnieje, jaki jest jego typ lub jaki jest jego rozmiar. Jest to funkcja składni Transact-SQL, która zwraca informacje o kluczu symetrycznym, takie jak jego nazwa, typ, algorytm szyfrowania, rozmiar i inne.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: