Funkcja SQL Server ASYMKEYPROPERTY. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL ASYMKEYPROPERTY. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server ASYMKEYPROPERTY służy do wyświetlania informacji o kluczu asymetrycznym w systemie SQL Server. Klucz asymetryczny jest rodzajem klucza szyfrującego, który wykorzystuje dwie różne klucze do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Klucz publiczny jest używany do szyfrowania danych, a klucz prywatny jest używany do odszyfrowywania danych.

Funkcja ASYMKEYPROPERTY jest używana do wyświetlania informacji o kluczu asymetrycznym, takich jak jego typ, algorytm, wielkość i inne. Funkcja ta jest używana do wyświetlania informacji o kluczu asymetrycznym, który jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania danych w systemie SQL Server.

Składnia funkcji ASYMKEYPROPERTY jest następująca:

ASYMKEYPROPERTY (asym_key_id, property)

Gdzie:

asym_key_id – jest to identyfikator klucza asymetrycznego.

property – jest to właściwość klucza asymetrycznego, którą chcesz wyświetlić.

Przykład użycia funkcji ASYMKEYPROPERTY:

SELECT ASYMKEYPROPERTY (asym_key_id, 'Key_Length’)
FROM sys.asymmetric_keys
WHERE name = 'MyAsymKey’

W powyższym przykładzie funkcja ASYMKEYPROPERTY zostanie użyta do wyświetlenia długości klucza asymetrycznego o nazwie „MyAsymKey”. Rezultatem tego zapytania będzie liczba określająca długość klucza.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: