Funkcja SQL Server GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja MSSQL GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID służy do wyodrębniania identyfikatora grafu z identyfikatora krawędzi. Jest to przydatne, gdy chcemy wykonać operacje na całym grafie, a nie tylko na jednej krawędzi. Funkcja ta jest dostępna w wersji SQL Server 2017 i nowszych.

Składnia funkcji GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID jest następująca:

GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID (edge_id)

Gdzie edge_id jest identyfikatorem krawędzi.

Aby użyć tej funkcji, należy wykonać następujące kroki:

1. Utwórz graf w bazie danych SQL Server.
2. Wybierz identyfikator krawędzi, który chcesz przetworzyć.
3. Wywołaj funkcję GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID z identyfikatorem krawędzi jako argumentem.

Na przykład, jeśli chcemy wyodrębnić identyfikator grafu z identyfikatora krawędzi o wartości „12345”, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID (12345);

Wynikiem tego zapytania będzie identyfikator grafu, z którym jest powiązana krawędź o identyfikatorze „12345”.

Funkcja GRAPH_ID_FROM_EDGE_ID jest przydatna, gdy chcemy wykonać operacje na całym grafie, a nie tylko na jednej krawędzi. Pozwala nam to wyodrębnić identyfikator grafu z identyfikatora krawędzi, co ułatwia wykonywanie zapytań dotyczących całego grafu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: