Funkcja SQL Server ASIN. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server ASIN. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server ASIN to funkcja matematyczna, która służy do obliczania arcus sinusa (ASIN) z podanej wartości. Jest to funkcja składająca się z jednego argumentu, który może być liczbą zmiennoprzecinkową lub wyrażeniem. Funkcja ASIN zwraca wartość wyrażoną w radianach.

Funkcja ASIN jest przydatna w wielu zastosowaniach, w tym w obliczaniu kątów w trójkącie, wyznaczaniu położenia geograficznego i wykonywaniu obliczeń astronomicznych. Może być również używana do obliczania wartości funkcji sinusoidalnych.

Składnia funkcji ASIN w SQL Server jest następująca:

ASIN (wyrażenie)

Gdzie wyrażenie jest liczbą zmiennoprzecinkową lub wyrażeniem, które ma zostać przetworzone przez funkcję ASIN.

Przykład użycia funkcji ASIN w SQL Server:

SELECT ASIN(0.5)

Wynik:

0.523598775598299

W powyższym przykładzie funkcja ASIN została użyta do obliczenia arcus sinusa z wartości 0,5. Wynik został zwrócony w postaci radianów.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: