Funkcja MSSQL SIGNBYCERT. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server SIGNBYCERT. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server SIGNBYCERT to funkcja języka Transact-SQL, która służy do podpisywania danych za pomocą certyfikatu. Certyfikat jest używany do uwierzytelniania i szyfrowania danych, co zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych. Funkcja SIGNBYCERT jest często używana w aplikacjach biznesowych, takich jak systemy finansowe, systemy zarządzania zasobami ludzkimi i systemy zarządzania relacjami z klientami.

Składnia funkcji SIGNBYCERT jest następująca:

SIGNBYCERT ( { @Data | @Data_Var }, { @Certificate | @Certificate_Var } )

Gdzie:

@Data – dane do podpisania.

@Data_Var – zmienna, która zawiera dane do podpisania.

@Certificate – certyfikat, który będzie używany do podpisywania danych.

@Certificate_Var – zmienna, która zawiera certyfikat do podpisywania danych.

Aby użyć funkcji SIGNBYCERT, należy najpierw utworzyć certyfikat. Można to zrobić za pomocą polecenia CREATE CERTIFICATE. Następnie należy wywołać funkcję SIGNBYCERT, podając dane do podpisania i certyfikat. Funkcja zwróci wartość podpisu cyfrowego.

Przykład:

CREATE CERTIFICATE MyCertificate
ENCRYPTION BY PASSWORD = 'MyPassword’
WITH SUBJECT = 'My Certificate’,
EXPIRY_DATE = '2025-12-31′;

DECLARE @Data VARCHAR(100) = 'MyData’;
DECLARE @Signature VARBINARY(MAX);

SET @Signature = SIGNBYCERT(@Data, MyCertificate);

SELECT @Signature;

W powyższym przykładzie tworzymy certyfikat o nazwie MyCertificate, który będzie używany do podpisywania danych. Następnie tworzymy zmienną @Data, która zawiera dane do podpisania. Następnie wywołujemy funkcję SIGNBYCERT, podając dane do podpisania i certyfikat. Funkcja zwróci wartość podpisu cyfrowego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: