Funkcja SQL Server MAX. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja SQL Server MAX. JAk obliczyć maksimum z kolumny?

Funkcja SQL Server MAX to funkcja agregująca, która służy do wyliczania maksymalnej wartości w danym zbiorze danych. Jest to jedna z podstawowych funkcji agregujących w SQL Server, która może być używana do wyliczania maksymalnej wartości w kolumnie lub wyrażeniu.

Składnia funkcji MAX w SQL Server jest następująca

MAX (wyrażenie)

Gdzie wyrażenie jest kolumną lub wyrażeniem, które ma zostać wyliczone.

Aby użyć funkcji MAX w SQL Server, należy wpisać następujący kod:

SELECT MAX (kolumna)
FROM tabela

Gdzie kolumna jest kolumną, która ma zostać wyliczona, a tabela jest tabelą, z której dane mają zostać wybrane.

Przykład użycia funkcji MAX w SQL Server

SELECT MAX (cena)
FROM produkty

W tym przykładzie funkcja MAX zostanie użyta do wyliczenia maksymalnej ceny produktu w tabeli produktu.

SELECT
[Name],
max([ListPrice]) as max_list_price
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Production].[Product]
group by
[Name]
MSSQL MAX – Obliczanie maksimum z kolumny w SQL Server

Funkcja MAX w SQL Server jest bardzo przydatna do wyliczania maksymalnych wartości w danych. Może być używana do wyliczania maksymalnych cen, wyników, dat itp. Jest to jedna z podstawowych funkcji agregujących w SQL Server i jest bardzo łatwa w użyciu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: