Funkcja Oracle ASCII. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja ASCII.

Funkcja Oracle Database SQL ASCII służy do zamiany znaków zapisanych w kodowaniu ASCII na znaki w kodowaniu Oracle Database. Składnia funkcji wygląda następująco:

ASCII(character_expression)

Gdzie character_expression jest wyrażeniem znakowym, które ma zostać skonwertowane.

Przykład:

SELECT ASCII('T') FROM DUAL;

Wynik: 84

Funkcji tej używa się do konwersji danych zapisanych w kodowaniu ASCII do kodowania Oracle Database. W przypadku podania w argumencie funkcji większej liczby znaków niż 1, funkcja zwróci kod ASCII dla pierwszego znaku wyrażenia!

Funkcja Oracle ASCII. Opis, składnia, przykład użycia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: