Czym różni się lista od tablicy (array) w języku Python?

Czym różni się lista od tablicy (array) w języku Python?

Lista jest sekwencją obiektów, które mogą być różnych typów, podczas gdy tablica jest sekwencją obiektów tego samego typu. Listy są bardziej elastyczne i mogą zawierać elementy różnych typów, podczas gdy tablice są bardziej wydajne i wymagają, aby wszystkie elementy były tego samego typu. Listy są również łatwiejsze w edycji, ponieważ można je łatwo dodawać, usuwać i zmieniać elementy. Tablice są bardziej wydajne, ponieważ są zoptymalizowane do wykonywania operacji na dużych zbiorach danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: