Metoda klasy vs metoda statyczna w Python. Czym się różnią?

Metoda klasy vs metoda statyczna w Python. Czym się różnią?

Metoda klasy jest metodą, która jest zdefiniowana w klasie i jest dostępna dla wszystkich instancji tej klasy. Metoda statyczna jest metodą, która jest zdefiniowana w klasie, ale nie jest dostępna dla instancji tej klasy. Metoda statyczna jest dostępna tylko dla samej klasy. Różnica między metodami klasowymi a statycznymi polega na tym, że metody klasowe mają dostęp do atrybutów i metod instancji, podczas gdy metody statyczne nie mają dostępu do atrybutów i metod instancji.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: