Jakie są różnice pomiędzy String, StringBuilder, StringBuffer w Java?

Ostatnio zaktualizowane 2023/05/04 przez admin

Jakie są różnice pomiędzy String, StringBuilder, StringBuffer w Java?

String jest niezmienną klasą, która reprezentuje ciąg znaków. StringBuilder jest zmienną klasą, która reprezentuje ciąg znaków i jest wydajniejsza niż String. StringBuffer jest również zmienną klasą, która reprezentuje ciąg znaków, ale jest wolniejsza niż StringBuilder, ponieważ jest w pełni wątkowo bezpieczna.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: