Funkcja SQL Server ISDATE. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja MSSQL ISDATE. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server ISDATE jest używana do sprawdzania, czy podany ciąg znaków jest poprawną datą. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala uniknąć błędów w aplikacjach, które wymagają poprawnych dat.

Składnia funkcji ISDATE jest następująca: ISDATE (expression). Expression jest wyrażeniem, które ma być sprawdzone. Może to być zarówno stała, jak i zmienna.

Funkcja ISDATE zwraca wartość logiczną. Jeśli wyrażenie jest poprawną datą, zwraca wartość 1 (prawda). Jeśli wyrażenie nie jest poprawną datą, zwraca wartość 0 (fałsz).

Aby użyć funkcji ISDATE, należy wpisać wyrażenie, które ma być sprawdzone, w nawiasach funkcji. Na przykład, aby sprawdzić, czy ciąg znaków „2020-02-29” jest poprawną datą, należy wpisać następujące wyrażenie:

ISDATE(’2020-02-29′)

Funkcja zwróci wartość 1, ponieważ „2020-02-29” jest poprawną datą.

Jeśli chcemy sprawdzić, czy ciąg znaków „2020-02-30” jest poprawną datą, należy wpisać następujące wyrażenie:

ISDATE(’2020-02-30′)

Funkcja zwróci wartość 0, ponieważ „2020-02-30” nie jest poprawną datą.

Funkcja ISDATE jest bardzo przydatna w aplikacjach, które wymagają poprawnych dat. Pozwala uniknąć błędów i zapewnia, że aplikacja będzie działać poprawnie. Jest to bardzo przydatna funkcja, która powinna być używana w każdej aplikacji, która wymaga poprawnych dat.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: