Funkcja MSSQL KEY_GUID. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server KEY_GUID. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server KEY_GUID jest jedną z wielu funkcji języka SQL, która służy do generowania unikalnych identyfikatorów dla wierszy w bazie danych. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy zapewnić unikalność danych w bazie danych. Funkcja KEY_GUID jest często używana do tworzenia kluczy głównych w bazie danych, które są używane do identyfikacji wierszy w tabeli.

Składnia funkcji KEY_GUID jest bardzo prosta. Wygląda ona następująco: KEY_GUID(). Funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów, więc nie ma potrzeby podawania żadnych dodatkowych informacji.

Aby użyć funkcji KEY_GUID, wystarczy wstawić ją do zapytania SQL. Na przykład, jeśli chcemy utworzyć klucz główny dla tabeli, możemy użyć następującego zapytania:

CREATE TABLE table_name (
id INTEGER PRIMARY KEY,
key_guid KEY_GUID()
);

W powyższym przykładzie tworzymy tabelę o nazwie table_name, która ma dwa pola: id i key_guid. Pole id jest kluczem głównym, a pole key_guid jest generowane przez funkcję KEY_GUID. Każdy wiersz w tabeli będzie miał unikalny identyfikator, który zostanie wygenerowany przez funkcję KEY_GUID.

Funkcja KEY_GUID jest bardzo przydatna, gdy chcemy zapewnić unikalność danych w bazie danych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku tworzenia kluczy głównych w tabelach. Funkcja jest bardzo prosta w użyciu i może być wykorzystana w wielu różnych zapytaniach SQL.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: