Funkcja MSSQL GRAPH_ID_FROM_NODE_ID. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL GRAPH_ID_FROM_NODE_ID. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server GRAPH_ID_FROM_NODE_ID służy do wyszukiwania identyfikatora grafu dla określonego węzła. Jest to przydatne, gdy chcemy wykonać operacje na całym grafie, a nie tylko na pojedynczym węźle. Funkcja ta jest dostępna w wersji SQL Server 2017 i nowszych.

Składnia funkcji GRAPH_ID_FROM_NODE_ID jest następująca:

GRAPH_ID_FROM_NODE_ID (node_id)

Gdzie node_id jest identyfikatorem węzła, którego szukamy.

Aby użyć tej funkcji, należy wykonać następujące kroki:

1. Utwórz graf w bazie danych.
2. Wybierz identyfikator węzła, którego szukasz.
3. Wywołaj funkcję GRAPH_ID_FROM_NODE_ID z identyfikatorem węzła jako argumentem.

Na przykład, jeśli chcemy znaleźć identyfikator grafu dla węzła o identyfikatorze „node_1”, możemy wykonać następujące polecenie:

SELECT GRAPH_ID_FROM_NODE_ID(’node_1′);

Funkcja zwróci identyfikator grafu, do którego należy węzeł.

Funkcja GRAPH_ID_FROM_NODE_ID jest przydatna, gdy chcemy wykonać operacje na całym grafie, a nie tylko na pojedynczym węźle. Może być również używana do wyszukiwania węzłów w określonym grafie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych grafów, gdzie wyszukiwanie węzłów może być czasochłonne.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: