Co oznaczają skróty TCP i UDP? Jakie są różnice pomiędzy TCP a UDP?

Ostatnio zaktualizowane 2023/01/31 przez admin

Co oznaczają skróty TCP i UDP? Jakie są różnice pomiędzy TCP a UDP?

TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) to dwie różne metody przesyłania danych w sieciach komputerowych. Oba protokoły służą do przesyłania danych między urządzeniami, jednak różnią się sposobem, w jaki dane są przesyłane i kontrolowane.

TCP jest protokołem połączeniowym, co oznacza, że ​​przed rozpoczęciem przesyłania danych należy najpierw nawiązać połączenie. Połączenie to jest kontrolowane przez serwer i klienta, co oznacza, że ​​obie strony muszą się zgodzić na przesyłanie danych. TCP gwarantuje, że dane są przesyłane w odpowiedniej kolejności i że każdy pakiet jest potwierdzony przez odbiorcę. Jeśli pakiet jest utracony lub uszkodzony, jest on ponownie wysyłany, co zapewnia wysoką niezawodność przesyłania danych.

man holding tablet computer
Protokoły TCP i UDP

UDP jest protokołem bezpołączeniowym, co oznacza, że ​​nie ma konieczności nawiązywania połączenia przed przesyłaniem danych. Dlatego UDP jest szybszy niż TCP, ponieważ nie trzeba czekać na potwierdzenie połączenia. Jednak, ponieważ nie ma potwierdzenia odbioru, dane mogą zostać utracone lub przesyłane w złej kolejności. UDP jest często używany do aplikacji, w których szybkość przesyłania jest ważniejsza niż niezawodność, takich jak streaming multimediów lub gry sieciowe.

Jak działa protokół TCP?

black network switch with cables
Jak działa protokół TCP?

Działanie TCP polega na:

  • Dzieleniu danych na paczki
  • Wysyłaniu paczek do odbiorcy
  • Potwierdzaniu otrzymania paczek przez odbiorcę
  • Powtórnym wysłaniu paczek, jeśli nie zostały one prawidłowo odebrane
  • Sklejaniu paczek w oryginalne dane na stronie odbiorcy.

Podsumowując, TCP i UDP to dwa różne protokoły przesyłania danych, które różnią się sposobem, w jaki dane są przesyłane i kontrolowane. TCP jest protokołem połączeniowym, który zapewnia wysoką niezawodność, ale jest wolniejszy niż UDP.

Źródło: link

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: