Jakie są różnice między strukturami danych Stos i Kolejka (stack i queue)?

Ostatnio zaktualizowane 2023/06/13 przez admin

Jakie są różnice między strukturami danych Stos i Kolejka (stack i queue)?

Stos (stack) jest strukturą danych, w której elementy są dodawane i usuwane z tego samego końca, zwanego szczytem stosu. Elementy są dodawane do stosu za pomocą operacji push i usuwane za pomocą operacji pop. Stos jest strukturą danych LIFO (ang. Last In First Out), co oznacza, że ostatni element dodany do stosu jest pierwszy wyjęty.

Kolejka (queue) jest strukturą danych, w której elementy są dodawane i usuwane z różnych końców. Elementy są dodawane do kolejki za pomocą operacji enqueue i usuwane za pomocą operacji dequeue. Kolejka jest strukturą danych FIFO (ang. First In First Out), co oznacza, że pierwszy element dodany do kolejki jest pierwszy wyjęty.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: