Słowniki w Python (Dicts)

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Słowniki w Python (Dicts)

Słowniki w Python (Dicts) to jeden z najważniejszych typów danych w języku Python. Słowniki są podobne do list, ale zamiast indeksów liczbowych używają kluczy, które mogą być dowolnym typem danych. Słowniki są często używane do przechowywania danych w postaci par klucz-wartość.

Składnia słowników w Python jest bardzo prosta. Słowniki są tworzone za pomocą nawiasów klamrowych, w których każda para klucz-wartość jest oddzielona przecinkiem. Klucz i wartość są oddzielone dwukropkiem. Na przykład, aby utworzyć słownik zawierający imiona i wiek, można użyć następującej składni:

dict = {’John’: 25, 'Mary’: 22, 'Bob’: 27}

Aby uzyskać dostęp do wartości w słowniku, można użyć składni słownika[klucz]. Na przykład, aby uzyskać wiek Mary, można użyć następującego kodu:

age = dict[’Mary’]

Wartość zwrócona w tym przypadku to 22.

Można również użyć słowników do zmiany wartości w słowniku. Aby to zrobić, można użyć składni słownika[klucz] = wartość. Na przykład, aby zmienić wiek Mary na 23, można użyć następującego kodu:

dict[’Mary’] = 23

Można również użyć słowników do dodawania nowych par klucz-wartość. Aby to zrobić, można użyć składni słownika[klucz] = wartość. Na przykład, aby dodać nowy wpis do słownika, można użyć następującego kodu:

dict[’Alice’] = 21

Słowniki są bardzo przydatne do przechowywania danych w postaci par klucz-wartość. Są one również bardzo łatwe w użyciu i szybkie w działaniu. Dlatego są one często używane w programowaniu w Python.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: