Funkcja SQL Server APP_NAME. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja MSSQL APP_NAME. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server APP_NAME jest częścią języka Transact-SQL i służy do zwracania nazwy aplikacji, która wywołała zapytanie. Jest to przydatna funkcja, ponieważ pozwala administratorom śledzić, które aplikacje wywołują zapytania do bazy danych.

Składnia funkcji APP_NAME jest następująca:

APP_NAME ( )

Funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów.

Aby użyć funkcji APP_NAME, należy ją po prostu wywołać w zapytaniu. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić nazwę aplikacji, która wywołała zapytanie, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT APP_NAME();

Wynikiem tego zapytania będzie nazwa aplikacji, która wywołała zapytanie.

Funkcja APP_NAME jest przydatna, gdy chcesz śledzić, które aplikacje wywołują zapytania do bazy danych. Może to pomóc w identyfikacji problemów z wydajnością lub wykryciu nieautoryzowanych dostępów do bazy danych. Może również pomóc w określeniu, które aplikacje są wykorzystywane do wykonywania określonych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: