Funkcja SQL Server COUNT_BIG. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja SQL Server COUNT_BIG. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server COUNT_BIG to funkcja agregująca, która służy do zliczania wierszy w zapytaniu. Jest to rozszerzenie funkcji COUNT, która zlicza wiersze w zapytaniu, ale COUNT_BIG może zliczyć więcej wierszy niż COUNT i może być stosowana na typie danych BIGINT bez ograniczeń.

Funkcja COUNT_BIG jest przydatna, gdy chcemy zliczyć dużą liczbę wierszy w zapytaniu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych baz danych, gdzie liczba wierszy może przekraczać zakres liczby całkowitej typu INT.

Składnia funkcji COUNT_BIG jest bardzo prosta.

Wygląda ona następująco:

COUNT_BIG ( [ALL | DISTINCT] expression )

ALL i DISTINCT są opcjonalne. Jeśli ALL jest użyte, funkcja zliczy wszystkie wiersze, nawet te, które mają wartość NULL. Jeśli DISTINCT jest użyte, funkcja zliczy tylko wiersze z unikalnymi wartościami.

Zliczanie rekordów BigInt MSSQL – Przykład

Przykład użycia funkcji COUNT_BIG może wyglądać następująco:

SELECT COUNT_BIG(*) FROM Employees;

W tym przykładzie funkcja COUNT_BIG zliczy wszystkie wiersze w tabeli Employees.

SELECT
[City],
count_big(addressid) as cnt
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Person].[Address]
group by
[City]
;
Funkcja SQL Server COUNT_BIG. Opis, składnia, przykład użycia.

Gotowe! 🙂

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: