Makro odkrywające i ukrywające arkusze

2017/07/09

Jak ukryć lub odkryć arkusze w Excel makrem VBA?

Chcesz ukryć dowolny wybrany arkusz Excela przy użyciu makra? Jedyne, co musisz wpisać w VBA to krótki kod odpowiadający za zaznaczenie arkusza, który chcesz ukryć oraz polecenie ukrywające Visible = False. Zróbmy krótki przykład na dowolnym skoroszycie. Spróbujmy ukryć Arkusz2. Sam kod wygląda następująco:

Makro ukrywanie odkrywanie arkusza

Makro ukrywanie odkrywanie arkusza

Jeśli chcesz odwrócić działanie i odkryć wybrany przez Ciebie arkusz, kod makra będzie wyglądał następująco:

Jak odkryć wszystkie ukryte arkusze jednocześnie w Excel makrem VBA?

Chcesz odkryć wszystkie arkusze w Excel po kolei? Jeśli część arkuszy w Twoim skoroszycie jest ukryta, najlepiej skorzystać z pętli For Each Next zaznaczającej wszystkie arkusze. Pętla po zaznaczeniu każdego arkusza powinna ustawić jego widoczność na wartość True. Przykład makra odpowiadającego za odkrywanie wszystkich arkuszy zamieszczam poniżej:

Podobne przykłady użycia VBA w Excelu publikuję w tym dziale. Zamieszczam też plik Excela z przykładem makra:

9_ittalk_ukrywanie_odkrywanie_arkuszy_excel.xlsm

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: