Makro odkrywające i ukrywające arkusze

Ostatnio zaktualizowane 2022/12/30 przez admin

Jak ukryć lub odkryć arkusze w Excel makrem VBA?

Chcesz ukryć dowolny wybrany arkusz Excela przy użyciu makra? Jedyne, co musisz wpisać w VBA to krótki kod odpowiadający za zaznaczenie arkusza, który chcesz ukryć oraz polecenie ukrywające Visible = False. Zróbmy krótki przykład na dowolnym skoroszycie. Spróbujmy ukryć Arkusz2. Sam kod wygląda następująco:

Sheets("Arkusz2").Visible = False
Makro ukrywanie odkrywanie arkusza
Makro ukrywanie odkrywanie arkusza

Jeśli chcesz odwrócić działanie i odkryć wybrany przez Ciebie arkusz, kod makra będzie wyglądał następująco:

Sheets("Arkusz2").Visible = True

Jak odkryć wszystkie ukryte arkusze jednocześnie w Excel makrem VBA?

Chcesz odkryć wszystkie arkusze w Excel po kolei? Jeśli część arkuszy w Twoim skoroszycie jest ukryta, najlepiej skorzystać z pętli For Each Next zaznaczającej wszystkie arkusze. Pętla po zaznaczeniu każdego arkusza powinna ustawić jego widoczność na wartość True. Przykład makra odpowiadającego za odkrywanie wszystkich arkuszy zamieszczam poniżej:

Sub ArkuszeWszytkieOdkryj()
Dim WS As Worksheet
For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
WS.Visible = True
Next WS
End Sub

Podobne przykłady użycia VBA w Excelu publikuję w tym dziale. Zamieszczam też plik Excela z przykładem makra:

9_ittalk_ukrywanie_odkrywanie_arkuszy_excel.xlsm

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: