Alokacja pamięci Stos vs Kopia (Stack vs Heap) – różnice

Stos(stack)

Stos (Stack) jest to struktura danych, która jest używana do przechowywania danych w pamięci komputera. Stos jest zorganizowany jako stos, co oznacza, że dane są przechowywane w kolejności, w której zostały dodane. Stos jest szybki i wydajny, ponieważ dane są przechowywane w jednym miejscu i są dostępne w krótkim czasie. Stos jest również wykorzystywany do przechowywania danych w czasie wykonywania programu.

Kopia(Heap)

Kopia (Heap) jest to struktura danych, która jest używana do przechowywania danych w pamięci komputera. Kopia jest zorganizowana jako kopiec, co oznacza, że dane są przechowywane w kolejności, w której zostały dodane, ale są one również przechowywane w różnych miejscach. Kopia jest wolniejsza i mniej wydajna niż stos, ponieważ dane są przechowywane w różnych miejscach i dostęp do nich jest wolniejszy. Kopia jest również wykorzystywana do przechowywania danych, które są używane przez dłuższy czas.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: