IPv4 i IPv6 – Czym się różnią od siebie?

IPv4 i IPv6 – Czym się różnią od siebie?

IPv4 i IPv6 to dwa różne protokoły internetowe, które służą do przesyłania danych między komputerami w sieci. Różnią się one między sobą wieloma aspektami, w tym wielkością adresu IP, liczbą dostępnych adresów IP, zakresem funkcji i wieloma innymi.

IPv4 jest starszym protokołem, który został wprowadzony w 1983 roku. Jego adresy IP składają się z czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 192.168.0.1. IPv4 ma ograniczoną liczbę adresów IP, co oznacza, że ​​nie może już zaspokoić wszystkich potrzeb sieciowych.

IPv6 jest nowszym protokołem, który został wprowadzony w 1998 roku. Jego adresy IP składają się z sześciu grup liczb i liter, oddzielonych dwukropkiem, np. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. IPv6 ma dużo więcej adresów IP niż IPv4, co oznacza, że ​​może zaspokoić wszystkie potrzeby sieciowe. IPv6 ma również szerszy zakres funkcji, w tym wsparcie dla szyfrowania, wirtualnych sieci prywatnych i innych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: