Instrukcja warunkowa IF … ELSE w Python.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Instrukcja warunkowa IF … ELSE w Python.

Instrukcja warunkowa IF…ELSE w Python jest jednym z podstawowych elementów języka programowania. Umożliwia wykonywanie określonych czynności w zależności od wyniku testu logicznego. Instrukcja IF…ELSE jest często używana do wykonywania różnych czynności w zależności od wyniku testu logicznego.

Składnia instrukcji IF…ELSE w Python jest bardzo prosta. Składa się z trzech części: warunku, instrukcji IF i instrukcji ELSE. Warunek jest wyrażeniem logicznym, które jest sprawdzane przez interpreter języka Python. Jeśli wynik testu logicznego jest prawdziwy, interpreter wykonuje instrukcje IF. Jeśli wynik testu logicznego jest fałszywy, interpreter wykonuje instrukcje ELSE.

Przykład składni instrukcji IF…ELSE w Python:

if warunek:
instrukcja IF
else:
instrukcja ELSE

Instrukcja IF…ELSE może być używana do wykonywania różnych czynności w zależności od wyniku testu logicznego. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy liczba jest większa od 10, możesz użyć instrukcji IF…ELSE w następujący sposób:

x = 15
if x > 10:
print(„Liczba jest większa od 10”)
else:
print(„Liczba jest mniejsza lub równa 10”)

W tym przykładzie interpreter sprawdza, czy zmienna x jest większa od 10. Jeśli wynik testu logicznego jest prawdziwy, interpreter wykonuje instrukcję IF i wyświetla komunikat „Liczba jest większa od 10”. Jeśli wynik testu logicznego jest fałszywy, interpreter wykonuje instrukcję ELSE i wyświetla komunikat „Liczba jest mniejsza lub równa 10”.

Instrukcja IF…ELSE może być również używana do wykonywania wielu czynności w zależności od wyniku testu logicznego. Na przykład, jeśli chcesz wykonać różne czynności w zależności od wartości zmiennej x, możesz użyć instrukcji IF…ELSE w następujący sposób:

x = 15
if x > 10:
print(„Liczba jest większa od 10”)
print(„Wykonuję czynność A”)
elif x == 10:
print(„Liczba jest równa 10”)
print(„Wykonuję czynność B”)
else:
print(„Liczba jest mniejsza od 10”)
print(„Wykonuję czynność C”)

W tym przykładzie interpreter sprawdza, czy zmienna x jest większa od 10. Jeśli wynik testu logicznego jest prawdziwy, interpreter wykonuje instrukcję IF i wyświetla komunikat „Liczba jest większa od 10” oraz wykonuje czynność A. Jeśli wynik testu logicznego jest fałszywy, interpreter sprawdza, czy zmienna x jest równa 10. Jeśli wynik testu logicznego jest prawdziwy, interpreter wykonuje instrukcję ELIF i wyświetla komunikat „Liczba jest równa 10” oraz wykonuje czynność B. Jeśli wynik testu logicznego jest fałszywy, interpreter wykonuje instrukcję ELSE i wyświetla komunikat „Liczba jest mniejsza od 10” oraz wykonuje czynność C.

Instrukcja IF…ELSE jest bardzo przydatnym narzędziem w programowaniu w Python. Umożliwia wykonywanie różnych czynności w zależności od wyniku testu logicznego. Składnia instrukcji IF…ELSE jest prosta i łatwa do zrozumienia. Przykłady użycia instrukcji IF…ELSE w Python pokazują, jak można ją wykorzystać do wykonywania różnych czynności w zależności od wyniku testu logicznego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: