Jak wstawić filtr w Excel
Excel / 2017/07/19

Filtr w Excel – W jaki sposób wstawić filtr? Chcesz wstawić filtr w tabeli Excel? Jedyne, co powinieneś zrobić, to upewnić się, czy Twoja tabela ma kolumnowy układ danych. Co to oznacza? Tabela posiada nagłówki kolumn i nie posiada nagłówków wierszy. Każdy wiersz jest osobnym rekordem. Przykład takiej tabeli wklejam na screenie poniżej. Jak w takim razie wstawiamy filtr? Filtrowanie ustawiasz po zaznaczeniu swojej tabeli. Nastę...

Jak w Excelu zrobić Enter w komórce
Excel / 2017/07/18

Enter w komórce Excel – jak to zrobić? W jaki sposób w Excel przejść do kolejnej linii tekstu bez przechodzenia do kolejnej komórki? W każdym innym programie zasadne wydawało by się wciśnięcie klawisza Enter. Niestety w ten sposób za każdym razem przejdziemy do kolejnej komórki. W jaki sposób w takim razie to zrobić? Służy do tego prosty skrót klawiszowy Lewy ALT + Enter. Przykład zastosowania wklejam na poniższym screenie. Ten...

Jak w Excel policzyć komórki – Funkcja Ile Wierszy
Excel / 2017/07/17

Zliczanie komórek niepustych w Excel Chcesz policzyć zapełnione komórki w Excel? Najprościej użyć do tego funkcji ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja ILE.NIEPUSTYCH zwraca liczbę zapełnionych komórek we wskazanym zakresie. To, co musimy zrobić, to wskazać zakres jako argument funkcji np ILE.NIEPUSTYCH(A1:B100). Poniżej zamieszczam przykład użycia funkcji. Podobne przykłady użycia arkusza Excel zamieszam w tym dziale. Link do strony producenta pr...

Jak obliczyć kwartał z daty w Excel – Przykład
Excel / 2017/07/16

Obliczanie kwartału z daty w Excel Chcesz obliczyć kwartał na podstawie daty? W Excel nie mamy do dyspozycji jednej funkcji, z pomocą której możemy obliczyć kwartał na podstawie daty. Możemy za to skorzystać z funkcji MIESIĄC i ZAOKR.W.GÓRĘ, za pomocą których możemy obliczyć kwartał. Jedyne, co musimy zrobić to podzielić liczbę reprezentującą miesiąc na 3. Następnie wynik zaokrąglamy w górę bez miejsc po przecinku. Przykład wzoru wyg...

Excel – Łączenie ze sobą imienia i nazwiska
Excel / 2017/07/15

Jak połączyć imię i nazwisko w Excel? Najprostszą metodą, by połączyć imię i nazwisko w Excelu jest użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY. W argumentach funkcji odwołujemy się do komórki z imieniem, spacji i komórki z nazwiskiem. Drugim, szybszym sposobem bez użycia funkcji jest skorzystanie z operatora logicznego “&” i wprowadzenie imienia, nazwiska oraz spacji po kolei. Poniżej zamieszczam przykłady użycia obydwu sposobów. Wz...

Right Join Sql – łączenie tabeli od prawej strony
sql / 2017/07/14

Jak utworzyć złączenie Right Join w SQL? Tworzenie Right Join lub zamiennie Right Outer Join tworzymy w części FROM kodu SQL. Jest to złączenie zewnętrzne. Oznacza to tyle, że gdy chcemy połączyć ze sobą rekordy z Tabeli 1 i Tabeli 2, to zapytanie zwróci wszystkie rekordy z Tabeli 2 i tylko te rekordy z Tabeli 1, które uda się połączyć. Sam schemat zapytania z użyciem Right Join Sql wygląda następująco: [crayon-63900a616f056178039247...

Left Join Sql – łączenie tabel do lewej strony
sql / 2017/07/13

Left Outer Join – Jak napisać złączenie? Jak korzystać z Left Join w językach SQL? Left Join Sql lub zamiennie Left Outer Join jest złączeniem zewnętrznym. Oznacza to dla nas tyle, że wynikiem zapytania będą wszystkie rekordy z tabeli 1 i tylko te rekordy z tabeli 2, które jesteśmy w stanie dopasować przy użyciu relacji. Przykład zapisu złączenia Left Join prezentuje poniżej. Jak widzisz, wpisujemy nazwy obu tabel. [crayon-6390...

Tabliczka mnożenia Excel jednym wzorem
Excel / 2017/07/12

Jak w Excel zrobić tabliczkę mnożenia jednym wzorem? Tabliczka mnożenia Excel – możesz stworzyć ją w Excelu na wiele różnych sposobów. Jeden wzór to najlepsze rozwiązanie. Są sposoby bardziej i mniej czasochłonne.  Najbardziej niewydajnym z nich jest wprowadzanie ręcznie danych do tabliczki. Najbardziej wydajnym sposobem jest wprowadzenie jednego wzoru i rozciągniecie go po całej tabliczce. Stwórzmy krótki przykład. Wstaw pierw...

Inner Join Sql – jak to napisać
sql / 2017/07/11

Jak korzystać z Inner Join w SQL? INNER JOIN SQL łączy ze tabele, widoki lub zapytania. Najważniejsze jest to, że łączy tylko te rekordy z obu tabel, które są ze sobą powiązane, a więc musi występować relacja pomiędzy poszczególnymi rekordami. Kolumny wiązane złączeniem Inner Join SQL muszą posiadać taki sam typ danych. W językach SQL zamiast frazy INNER JOIN możemy zastosować po prostu JOIN. Wynik obydwu zapytań będzie taki sam.11 [...

SQL Union i Union All
sql / 2017/07/10

Łączenie Pionowe tabel w SQL – Union i Union All Chcesz połączyć pionowo wyniki kilku tabel ze sobą w SQL? Najlepiej skorzystać w tym celu ze złączeń SQL UNION.  Złączenie UNION dodaje do siebie wyniki z dwóch lub więcej zapytań. Dodatkowo UNION usuwa duplikaty wierszy. Tak, więc żaden rekord w wyniku zapytania nie będzie się powtarzał. Sam kod SQL wygląda następująco: [crayon-63900a616f306602714433/] Jeśli chcesz, by duplikaty...